Böcker

Mina böcker om Karin Boye, utgivna på ellerströms förlag i Lund.

Karin Boye : och människorna omkring henne, 2011
Karin Boye : okända brev och berättelser, 2013
Karin Boye : nycklar och samtal, 2016