Karin Boye avled i dag för 80 år sedan.

Ungefär vid middagstid satt Karin Boye vid köksbordet i Doktor Bratts hem i Alingsås, och singlade slant framför hushållerskan Märta Forsberg, den 23/4 1941.

Den 17 april 1941 hade hon lämnat styrelsemötet hos Samfundet De Nio för att ta tåget till Alingsås. Hon hade avsagt sig sin post som Skattmästare i Samfundet, och anledningen var att hon skulle resa till Alingsås till sin svårt sjuka väninna Anita Nathorst, och sedan följa med henne till Malmö där Anita ville sluta sina dagar, och hjälpa henne. (Anita hade levt i en relation med Doktor Bratt, men den var över, och nu skulle hon ge sig iväg.)

En av styrelsemedlemmarna skrev senare i en artikel att Karin Boye hade varit så ovanligt glad och meddelsam den kvällen, och att de var ledsna att se henne gå.

Men nu satt hon där i köket. Och det var kanske inte en slump. Karin Boye hade fått veta att hon inte skulle följa med till Malmö, utan Anita hade valt en annan ledsagare, nämligen Märta Forsberg.
Och Märta, som förmodligen inte visste någonting om Karin Boyes känslor för Anita, eller hur hon hade trott att det skulle bli, kom ofrivilligt att delta i ett tyst drama med en slant.

Och Karin Boye gick iväg med en vichyvattensflaska och sömntabletter.

 

I natt när jag grunnade på den här texten tittade jag till på min musmatta som föreställer Carolina Rediviva, Universitetsbiblioteket i Uppsala.

Jag var ganska nedstämd. Vi hade planerat så mycket inför den här dagen, just hos Samfundet De Nio, men allt har fått ställas in.
Men nu blev jag glad av att se bilden, för så mycket har hänt där inne, inte minst för mig själv, eftersom det var som om äventyret med Karin Boye på något slags upphöjt och oförklarligt sätt, började just där. Det tog mig ur min nedstämdhet.

Karin Boye flyttade till Uppsala hösten 1921, och började studera. Hon satt ofta på Carolina Rediviva och läste och hon fick många vänner i Uppsala, bland annat i olika matlag. Anita Nathorst, som hon kände från Åhlinska skolan, var med i ett av matlagen, men vid den tiden var de bara vänner.
Här ser man dem på ett kristet sommarmöte 1920.
Anita Nathorst sitter längst till vänster, och Karin Boye står direkt bakom henne. Det är en grupp Åhlinare, med rektorn Lydia Wahlström m fl.

 

Många år senare, förälskade sig Karin Boye i Anita, och hon kom att skriva flera dikter till henne. En hel del brev och dikter förstördes efter Karin Boyes död, förmodligen för att skydda hennes eftermäle, men kärleksdikterna till Anita hade en kort tid innan Karin Boyes död sänts till en tidskrift i Göteborg, och undgick på det sättet förgängelsen.

Vid den här tiden någon gång efter 14.30, hade nog Karin Boye kommit fram till den skogsdunge hon hade valt att sätta sig i och tagit sina tabletter. När hon hittades några dagar senare låg tablettburken och vichyvattensflaskan bredvid henne.

Till höger om Carolina Rediviva ligger Gamla Kyrkogården i Uppsala, och där ligger Anita Nathorst begravd, hon avled bara några månader efter Karin Boye, i Malmö.