Lite mer om hur det kom sig

Lite fakta om mig, och om hur det här kom sig.

Några av er kanske vet att jag en gång var skådespelare till yrket, men det är nog få som vet att jag fann livet inom teatern så svårt, att jag redan efter 4 år bestämde mig för att lämna det hela, och följa efter min släkt som hade flyttat till USA på omkring 1950.

Jag började trots allt på en teaterskola i Los Angeles, och det var under den tiden jag började skriva. Dikter mest.

Jag hade redan under scenskoletiden varit på en klubb för homosexuella i Malmö, och även förälskat mig i en kvinna, men det blev ingenting med det där. Det var för tidigt.

Karin Boye fanns där med sina dikter, men det var bara en av dikterna jag brydde mig om, och det var Hur kan jag säga…  den dikten jag hade med mig till USA.

Det var inte mycket jag visste om Karin Boye, bara att hon var lesbisk och att hon begick självmord.  Jag var aldrig särskilt intresserad av henne. En recensent skrev för några år sedan om det hon kallade min idoldyrkan, men det är verkligen inte så.  Det var snarare så att jag så småningom blev fascinerad av hennes öde, och av människorna omkring henne. Och att jag älskar att forska.

Jag hade en annan dikt med mig till USA, Smekning, av poeten Gunnar Ekelöf. Jag visste ännu mindre om honom, och anade inte då att jag en dag skulle komma att skriva om honom, och om hans första hustru Gunnel Bergström, som hade en relation med Karin Boye.

Men för att återgå till tiden i USA. Det var under en av lektionerna när vi improviserade, som jag upptäckte en av skådespelerskorna, en kvinna som jag bara minns som Dale. Hon var blond, kortklippt och mycket vacker.

Jag tror aldrig vi talades vid ens, jag bara såg henne på avstånd och minns att jag ville kyssa henne försiktigt på halsen. Det var mycket oskuldsfullt, även i tanken. Jag brukade öva på att läsa dikterna jag hade med mig, och jag tänkte på Dale, när jag läste Hur kan jag säga...

Jag tror att det var den dikten och det slumrande intresset för det lesbiska som gjorde att jag en natt drömde att jag skulle skriva tre böcker om Karin Boye.

Jag kunde inte ana hur den drömmen skulle komma att styra mitt öde.